સ્વાતંત્ર્યદિન

તા. ૧૫/૦૮/૨૦૨૨ ને સોમવારના રોજ અત્રેની સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કૉલેજ વંથલી (સોરઠ) દ્વારા કૉલેજ કેમ્પસમાં ધ્વજારોહણ અને ધ્વજવંદનનો ઉત્સવ ઊજવવામાં આવ્યો. જેમાં કૉલેજના આચાર્યશ્રી દ્વારા ધ્વ

Author by NSS અને ગીત સંગીત ધારા

Lorem ipsum doldor sit amet, consectetur adeipiscing elit, sed do eiusmod temdpor incididuent ut labore et doelore magna aliqua.. Lorem ipsum doldor sit amet, consectetur adeipiscing elit, sed do eiusmod temdpor incididuent ut labore et doelore magna aliqua..

3 Comments

  • AdminReply
    Jul 07, 2015 - 4:48 am Nov 15, 2015 - 08:07 pm

    There are many variations of passages of Lorem Ipsum

Leave a comment