દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધા

તા.-૦૩/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ હર ઘર તિરંગા પ્રકલ્પ અનુસંધાને અત્રેની સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કૉલેજ, વંથલી(સોરઠ) ની ગીત સંગીત ધારા અને NSS Unit ના સંયુક્ત ઉપક્રમે આઝાદીની થીમ પર દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધાનું આય

Author by ગીત સંગીત ધારા અને NSS

Lorem ipsum doldor sit amet, consectetur adeipiscing elit, sed do eiusmod temdpor incididuent ut labore et doelore magna aliqua.. Lorem ipsum doldor sit amet, consectetur adeipiscing elit, sed do eiusmod temdpor incididuent ut labore et doelore magna aliqua..

3 Comments

  • AdminReply
    Jul 07, 2015 - 4:48 am Nov 15, 2015 - 08:07 pm

    There are many variations of passages of Lorem Ipsum

Leave a comment